Contact Method

Guangzhou Deheng Automotive Equipment Technology Co.,Ltd

  • Add: #9 Lingdong Rd. (Auto-town) Huadu District, Guangzhou P.R China

  • URL: www.deh-auto.com

  • Email: deh@deh-auto.com

  • Phone: +8620 6668 5000

  • Fax: +8620 6625 1880

Map